onsdag 5 oktober 2022
Text Size

 

TS har beslutat att genomföra ändringen som föreslagits och följande nivåer på tävling finns att anordna from augusti 2016.

 

Lokal Tävling Nivå 1/Observationstävling
Denna tävlingsnivå ligger till grund för landslagsuttagning. Den ska alltid ha World Ranking-status och dömas av 5 domare; minst tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två nationella domare. Tävlingsplatserna bör ha god geografisk spridning. Minst tre nivå 1-tävlingar per säsong ska arrangeras. En nivå 1-tävling SKA erbjuda alla grenar som tävlas på NM och VM och till dessa är det motsvarande kvalgräns som till SM i 2-grenarna. D.v.s. man måste uppnå dessa poäng i rätt gren, kval till 1-gren från 1-gren. Exempelvis 6,3 i T1 på nivå 2- och 3-tävling ger kval till T1 på nivå 1-tävling. Övriga grenar erbjuds i mån av tid och plats (P3, T3, T4, V2, F2, T8barn, V5barn). Alla ekipage som kvalat till Nivå 1 i NM/VM-grenar bör erbjudas plats då detta i första hand är ett tillfälle utöver SM att jämföra elitekipage. Ett ekipage kvalar en gång och kan inte kvala ner. Landslagsmedlemmar kan starta okvalade hästar.

Lokal tävling Nivå 2
En nivå 2-tävling döms av 5 domare varav minst tre ska ha nationell eller FEIF-status. Om man vill ha WR-status på Nivå 2 gäller samma domarkrav som för nivå 1-tävling, alltså tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två nationella domare. Alla grenar kan/bör erbjudas utan föregående kval. Från nivå 2-tävling kan man kvala till SM i alla grenar.

Lokal tävling Nivå 3
En nivå 3-tävling döms av 3-5 domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval. Om antalet domare är 5 så kan ryttarna kvala till SM i de så kallade 2-grenarna, det vill säga de grenar där man rider flera på banan samtidigt (T3, T4, V2 och F2). Om antalet domare är 3 kan barn kvala till SM i T8 och V5.

Lokal tävling nivå 4
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. 1-2 domare dömer. Resultaten blir inofficiella.

Vi hoppas att detta i kombination med aktiv kommunikation med Jordbruksverket kan göra att vi inte behöver tillämpa de nya veterinärreglerna.

 

Även tävlingslicenser kommer att anpassas efter dessa nivåer.

 

SM-grenar från och med 2017

 

Barn: T8 och V5
Junior: T8, V5, T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3 (2-grenar tidigast 2018)
YR: T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3 (2-grenar tidigast 2018)
Senior: T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2, P3, T3, V2, F2

Kval till SM 2017 sker tidigast på första tävlingen EFTER SM 2016, kvalgränser för 2017 släpps efter SM 2016.

Vision för SM 2017
De så kallade 1-grenarna (de grenar där man rider en och en på banan) bör ha ca 15 deltagare. Kvalgränserna analyseras och sätts utifrån tidigare SM för att detta ska kunna uppnås. Det kan resultera i att det blir lite fler eller lite färre. SM-kvalpoäng för nästkommande SM sätts alltså efter aktuellt SM varje år. 2-grenarna kan ha 30-40 deltagare. Vi tänker oss att antalet startande ska kunna ligga på cirka 250 stycken, som idag men med en annan fördelning mellan klasserna

På gång

No events